2019 Calendar

02 Feb – De Hoop Dam

02 Mar – Roodekoppies Dam

06 Apr – Mokolo Dam

04 May – Witbank Dam

01 Jun – Rust De Winter Dam

06 Jul – Bronkorstspruit Dam

03 Aug – Arabie Dam

31 Aug – Loskop Dam

04/05 Oct – EBASS Final – TBA

08/09 Nov – SABAA Team Super Finals – TBA

 

Entries for 2019 will be limited to 50 teams

2018 Calendar

QUALIFYING EVENTS

03 Feb 2018                                                                            Roodekoppies

03 Mar 2018                                                                            Rust de Winter

14 Apr 2018                                                                            Mokolo

05 May 2018                                                                           Bronkhorstspruit

02 Jun 2018                                                                            Vaal River

07 Jul 2018                                                                             Witbank

04 Aug 2018                                                                            De Hoop

01 Sep 2018                                                                            Loskop

 

EBASS CLASSIC

12/13 October – De Hoop Dam

SABAA TEAM CHAMPIONSHIPS

Dates and venue to be announced

USA TEAM CHAMPIONSHIPS

Dates and venue to be announced

* Subject to dam levels